-

Henkilöasiakkaat

UUDET ASIAKKAAT
NYKYISET ASIAKKAAT

Yritykset ja yhteisöt

Sprinklerihakemus

Meidän vetemme

Veden laatu
Liedon Vesi -videosarja

Usein kysyttyä

Liedon vesijohtovesi on tekopohjavettä ja kovuus on 2,5 dH (0,38 mmol/l) eli vesi on
pehmeää. Lisäaineita ei tarvitse käyttää. Veden pH vaihtelee välillä 8,3 – 8,6.

Selvitä tehdäänkö talossa / taloyhtiössä korjaustöitä, jonka vuoksi veden tulo on voitu
katkaista. Myös vesijohtotyöt ovat mahdollisia asuinalueellasi. Ennalta suunniteluista
vesihuoltotöistä vesihuoltolaitos tiedottaa asiakkaita etukäteen tekstiviestein,
nettisivuilla, somen kautta. Äkillisissä esim. putkirikkotilanteissa pyrimme tiedottamaan
asiakkaitamme mahdollisimman pian. Voitte myös olla yhteydessä suoraan vesihuollon
päivystykseen 0500 742 191 (24h).

Tavallisesti veden harmaus ja poreilu johtuu vedessä olevista ilmakuplista, veteen on
saattanut päästä ilmaa esimerkiksi liitostöiden vuoksi. Vesi muuttuu melko nopeasti
kirkkaaksi ja ilmiö on vaaraton.

Yleisimmin väri johtuu vesihuoltolaitoksen tai kiinteistön omasta vesijohtoverkostosta
irronneesta rauta- ja mangaanikerrostumista. Irtoamista tapahtuu useimmiten verkoston
korjaus- tai muutostöiden seurauksena. Veden juoksuttaminen auttaa laatuhäiriön
poistumiseen. Häiriön pitkittyessä, yhtyettä voi ottaa vesihuollon päivystykseen 0500
742 191 (24h). Terveyshaittaa ruskeasta vedestä ei yleensä ole, mutta veden juomista ei
suositella ennen kuin haitta on poistunut.

Vesihuoltolaitos asentaa kullekin kiinteistölle yhden vesimittarin yhtä vesiliittymää
kohden. Tämä on paritalon päävesimittari ja vesi tuleen tämän kautta ja kulutuslaskutus
perustuu tähän mittariin. Kiinteistö hoitaa itse keskinäisen laskutuksen.

Haluttaessaan molempiin asuntoihin vesilaitoksen vesimittarit, tulee tehdä molempiin
omat liittymissopimukset sekä asentaa omat tonttijohdot talonsulkuventtiileineen.

Viemärin hajua aiheuttaa esimerkiksi kuivunut hajulukko. Tarkista onko hajulukossa vettä
sekä lattiakaivojen kunto ja siisteys. Hajulukko saattaa kuivua nopeasti muun muassa
lattialämmityksen vuoksi.

Rasva jähmettyy jäähtyessään ja näin aiheuttaa tukoksia kiinteistöjen viemäriputkistoissa
ja viemäriverkostoissa. Tämän vuoksi kuumaa rasvaa ei tule kaataa WC-pönttöön tai
lavuaariin. Rasvan tulisi antaa jäähtyä ensin kunnolla ja käsitellä biojätteenä.

Liedossa jätemyllyn asentaminen ja käyttäminen on kielletty. Ne aiheuttavat ylimääräistä
kuormitusta viemäriverkostolle sekä heikentää puhdistustulosta.

Veden paine riippuu kiinteistön korkeusasteesta. Näin ollen sitä ei voida määritellä
suoraan vaan se tulee kysyä asiakaspalvelusta.

Liedon vesi on lähtöisin Kokemäenjoen vedenottamolta. Turun Seudun Vesi Oy toimittaa
verkostoon tekopohjavettä Virttaa-Oripään harjualueelta. Lisätietoja linkistä.
https://turunseudunvesi.fi/fi