Liedon Vesi

Kiinteistön hulevesi

Kiinteistöjen perustusten kuivatusvesistä, kattovesistä ja mahdollisesti piha-alueelta kerättävistä sadevesistä muodostuu yhdessä KIINTEISTÖN HULEVESI, JOTA EI SAA JOHTAA JÄTEVESIVIEMÄRIIN.

Viemäriverkkoon johdettu hulevesi aiheuttaa ongelmia jätevesien johtamisessa ja puhdistuksessa joka lisää jäteveden kustannuksia. Putkiston koko ei riitä johtamaan ylimääräistä vettä. Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka on pääosin jo tehty siten, että kiinteistöt voivat liittyä yleiseen hulevesiviemäriin. Vanhoilla alueilla kiinteistöjen kuivatus voidaan tapauskohtaisesti johtaa avo-ojiin.
Liedon kunnan alueella hulevesistä vastaa Kaavoitus ja tekniset palvelut / kuntatekniikka.