Liedon Vesi

Jäteveden häiriötilanteissa

Viemärien ylivuodot ja hajuhaitat

Ylivuoto tilanteissa jätevettä päätyy pumppaamoista tai verkostosta ympäristöön. Tällaisia tilanteita ilmenee vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Ne ovat usein seurausta sulamisvesistä, rankkasateista, sähkökatkoista pumppaamoissa, tukoksesta tai verkoston rikkoutumisesta.

Mikäli kiinteistönne viemäri tai tonttiviemäri on tukossa, tilatkaa viemärin avaaminen / tukoksen poistaminen viemärihuollon yritykseltä (alla lista parista toimijasta).

Paistorasvan, hygieniatuotteiden tai ruuantähteiden päätyminen viemäriin saattaa aiheuttaa tukoksen kotisi putkistoissa. Viemärin tukkeutuessa jätevedet nousevat nopeasti ylös pesualtaista, lattiakaivoista sekä pytystä. Mikäli näin tapahtuu, olkaa yhteydessä viemärihuoltoon.

Sako- ja umpikaivojen tyhjennys

Kiinteistö vastaa itse omien sako- ja umpikaivojen tyhjennyksestä. Suositus on, että umpi- ja sakokaivoliete poistetaan vähintään kerran vuodessa.

Onko viemärinne tukossa?

Viemärin avaukset, kuvaukset ja huuhtelut tilataan yksityiseltä viemärihuollon yritykseltä.

Myös muun muassa sadevesikaivojen tyhjennykset tulee tilata suoraan yksityiseltä yritykseltä.

Mikäli ongelma on tontin ulkopuolisen viemärin kanssa (esim. kunnan runkolinja), pyydämme teitä olemaan yhteydessä Liedon Veden asiakaspalveluun tai kiireellisissä tapauksissa Liedon Veden päivystykseen, puh. 0500 742 191.

Mikäli ongelma on tontilla sijaitsevan viemärin tai sinne johtavan liitoskaivon kanssa, olettehan yhteydessä viemärihuollon yksityiseen yritykseen.

Eerola-Yhtiöt,  päivystys 24/7, puh. (02) 243 3666    

https://eerolayhtiot.fi/paivystys-24-7/
Tarjoaa kiinteistöille mm. viemärihuoltoa, -kuvausta ja pesua.  

Tankkihuolto Rantala & Lumme Lieto, puh. (02) 4877 222     (ei päivystystä)

https://www.tankkihuolto.fi/
Tarjoaa kiinteistöille mm. imuautopalvelut, viemärin avaukset ja pesupalveluita.