Liedon Vesi

Hinnasto

Liittymis-, käyttö- ja palvelumaksuhinnastosta löytyy kattavasti kaikki tiedot niin uudelle kuin nykyisellekin asiakkaalle.

Liedon kaupungin hallitus on 21.9.2020 pidetyssä kokouksessa hyväksynyt seuraavan taulukon mukaiset
vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin liittymismaksut.

Veden liittymismaksu

Jäteveden liittymismaksu

Peruste

Ok-talo / AO

4500 €

5000 €

kiinteä hinta

Rivitalo / AP

12,20 €/k-m2

14,40 €/k-m2

rakennusoikeus

Kerrostalo

9,20 €/k-m2

10,40 €/k-m2

rakennusoikeus

Teollisuushalli, alle 1000 m2

7,20 €/k-m2

7,80 €/k-m2

laskennallinen

Teollisuushalli, yli 1000 m2

6,2 €/k-m2

6,8 €/k-m2

laskennallinen

Palvelutalot ym

9,20 €/k-m2

10,40 €/k-m2

laskennallinen

Vesijohdon ja jätevesiviemärin liitostyöstä peritään seuraavien taulukoiden mukaiset liitostyömaksut.

Liitostyömaksu vesijohtoverkostoon

Tonttijohdon koko

Veroton €, alv 0%

Verollinen €, alv 24 %

32 mm

630,00

781,20

40 mm

650,00

806,00

50 mm

670,00

830,80

63 mm

710,00

880,40

90 mm

1010,00

1252,40

110 mm

1120,00

1388,80

160 mm

1610,00

1996,40

Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti

Liitostyömaksu jätevesiviemäriin

Tonttijohdon koko

Veroton €, alv 0%

Verollinen €, alv 24 %

110

190,00

235,60

160

200,00

248,00

200

200,00

248,00

250

290,00

359,60

315

300,00

372,00

Suuremmilla putkilla hinta tapauskohtaisesti

Vesimittarin asennuksesta peritään mittarikoon mukaan määräytyvä maksu seuraavan taulukon mukaisesti.

Vesimittarin asennus

Vesimittarin koko

Veroton €, alv 0%

Verollinen €, alv 24 %

20

130,00

161,20

32

310,00

384,40

50

910,00

1128,40

80

1060,00

1314,40

100

1150,00

1426,00

Muilla mittareilla hinta tapauskohtaisesti

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä.

Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat 1.1.2024 alkaen:

Käyttömaksut

veroton €, alv 0%

verollinen €, alv 24%

Talousvesi

2,54

3,15

Jätevesi

2,66

3,30

Yhteensä

5,20

6,45

Erityisestä syystä poikkeustapauksissa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella. 

Jos asiakas on sekaviemäröinnin piirissä ja johtaa hulevetensä jäteviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua jäteveden käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 10 %.

Liedon Veden perimät palvelumaksut löytyvät palvelumaksuhinnastosta.

Liedon Veden perimät sprinkleröinnin liittymis- ja käyttömaksut löytyvät sprinklerihinnastosta.